832 - AMARANTE

For den kresne

Amarante er en stor og flott villa med stram og moderne linjeføring og materialbruk. Komfort og luksus er stikkord for denne boligen. Store åpne oppholdsarealer med rik tilgang på lys og luft preger boligen. Direkte
atkomst til terreng via skyvedører gjør at uteområdet på en elegant måte knyttes sammen med innvendige arealer. For øvrig har boligen blant annet 4 store soverom, badstu, bibliotek og praktiske løsninger som garasje med sportsbod som knyttes sammen med boligen gjennom et åpent overbygget areal.

Største lengde: 17,9 m
Største bredde: 17,0 m
Bruksareal: 285,3 m²
Bebygd areal: 205,4 m²


Antall soverom: 4
Energimerking: Oransje – C
Begregnet for flat tomt
Moderne bolig

Bli kontaktet

Meny